LETNÍ INTEGRAČNÍ TÁBOR "HARRY POTTER" 8.8. -15.8.2022

Zobrazení: 310

První turnus letního tábora pobočného spolku Rarášek proběhl na téma Harry Potter. Poté co jsme v pořádku dorazili na Benecko, jsme se rychle ubytovali a pustili do plnění úkolů.

Čekal na nás sám profesor Brumbál s Hagridem a obdrželi jsme každý svůj dopis s pozvánkou ke studiu. Po přečtení dopisu nás čekalo samotné rozřazení moudrým kloboukem, který nás po jednom rozřadil do kolejí. Někdo byl rád, že se dostal do Nebelvíru, někdo chtěl do Havraspáru, nakonec byli stejně všichni spokojeni.

Následující den ráno jsme vyrazili na nákup školních pomůcek, kdy jsme měli za úkol vyběhnout do lesa, kde byla umístěna kouzelná formule, tu jsme si museli ve správném pořadí vyhledat a posbírat. Za splnění úkolu nám bylo vyplaceno několik bradavických peněz. Když jsme nasbírali dostatek peněz, vyrazili jsme na nákup pomůcek, podle předepsaného seznamu. A tak jsme nakupovali např. koště, brk, deník, učebnice a apod.

Odpoledne jsme si začali vyrábět vlajky své koleje, hábity, kouzelnické hůlky a především své pokřiky. Večer jsme zakončili diskotékou.

Ve středu ráno přišel Brumbál s prvním úkolem, musíme najít Kámen Mudrců, jenže to měl napsáno Hagrid ve svých poznámkách, které ztratil. A to bylo na nás, najít je. Tajně jsme vyslechli rozhovor mezi Brumbálem a Hagridem a vyrazili je hledat. Po úspěšném nalezení poznámek jsme neotáleli a vyrazili hned plnit první úkol z poznámek.Nebyl čas se zdržovat a my vyrazili plnit další úkol, dostat se přes kouzelnou rostlinu, která se plazí všude. Po kolejích jsme se vydali rostlinu překonat, každý kouzelník z koleje musel překonat otvor v pavučině z rostliny, aniž by se jí dotkl. Všem se to podařilo a my mohli pokračovat v plnění dalšího úkolu a tím bylo přemoci Trola. Toho jsme mohli pouze úderem kouzelných koulí do hlavy….Vyrazili jsme na něj a společnými silami ho přemohli. Dostal co proto. ???? Dalším úkolem bylo najít správný klíč k zamčeným dveřím. Hledali jsme různé druhy klíčů, které byli zavěšené všude možně, ale každá kolej mohla získat pouze jeden správný. Když všechny koleje správné klíče našli pokračovali jsme přelstít Trojhlavého psa Chloupka. Z poznámek jsme se dozvěděli jsme se, že na něj působí neustálý zvuk píšťalky. Když jsme dorazili ke Chloupkovi, uspali ho a mohli mu nasadit tři obojky, tím jsme nad Chloupkem zvítězili,  mohli tak otevřít zamčené dveře a získat zprávu o tom kde se nachází Kámen Mudrců.

V odpoledních hodinách jsme společně napsali pohledy svým rodinám a blízkým a užili si  představení kouzelníka Tomasiana, který nám opět i naší spoluprací předvedl spoustu nových kouzel a triků.

V podvečer jsme se vydali hledat samotný Kámen Mudrců. Než jsme stihli vyrazit na cestu, navštívil nás samotný Voldemort, protože ještě neumíme žádná obranná kouzla pomohli nám ho zahnat Hagrid a Snape. Poté jsme vyrazili do lesa, kde jsme Kámen objevili, ležel na kameni, okolo hořel oheň a nad ním se snášeli Smrtijedi. Svými kouzly jsme Smrtijedy zahnali a Kámen donesli Hagridovi. Ten nám sdělil, že Kámen musíme zničit, a to lze pouze pomocí vody, ohně a hlíny. Kámen jsme tedy vhodili do ohně, zalili vodou a zakopali do půdy. Na počest jsme zničení Kamene oslavili slavnostním táborákem.

Následují ráno nás čekalo přesazování madragor pod vedením zkušené profesorky Sprýtové. Za neustálého pištění jsme se naučili mandragory správně přesadit.

Po úspěšném splnění úkolu nám Snape oznámil, že je třeba začít s výukou, a proto jsme se začali vzdělávat v následujících předmětech: VĚŠTĚNÍ, LEKTVARY, LET NA KOŠTĚTI, OBRANA PROTI ČERNÉ MAGII, BÍLÁ MAGIE, STUDIUM KOUZELNÝCH TVORŮ, BYLIKÁŘSTVÍ a KARETNÍ KOUZLA.Samozřejmě předmětů bylo tolik, že jsme je studovali a plnili zkoušky během celé doby ve škole. Na konci školního roku v Bradavicích někteří obdrželi po splnění všech zkoušek vysvědčení.

Odpoledne studenti zaslechli další rozhovor Brumbála s Hagridem a tajně se vydávají na cestu pavouků, která by je měla dovést až samotnému Baziliškovi. Cestou plní úkoly a snaží se z cesty nevybočit. Na konci cesty nás čekala samotná bitva s Baziliškem, kterého se nám i za pomoci Phoenixe podařilo porazit.

Ve večerních hodinách se pár odvážlivců z kolejí vydalo za Baziliškem do tajemné komnaty, kde měli za úkol sebrat jeho zub, který má mocnou sílu. Všem odvážlivcům se podařilo zub donést.

V pátek ráno Brumbál vyhlásil turnaj Tří pohárů o Ohnivý pohár. Koleje dostávají za úkol projít několik stanovišť, kde se vždy ukrývá drak, který hlídá část vejce. Každá kolej plní musí například sesbírat dračí vajíčka, projít dračím hnízdem, přeletět koštětem. Po splní všech úkolů každá kolej získala dračího vejce, které obsahovalo tajemnou indicii.

V odpoledních hodinách bylo v Bradavicích opět rušno, objevil se sám Voldemort, který všechny zaklel kletbou Imperius a všichni oslepli, byli pod vládou Voldemorta. Naštěstí dorazil Hagrid, který jim oznámil, že zbavení kletby mohou pouze Testrálové – koně s dračími křídly, kteří žijí na místě, kam mohou pouze neviditelní tvorové, protože oni jediní vědí cestu. Těmi tvory byly Škrkny, které Hagrid povolal na pomoc. Škrkny odvedly děti do Zapomenutého lesa,  kde se Testrálové pásli. Jejich úkolem bylo podle zvuku Testrálů najít ho a pohladit – poté byla kletba zrušena. Od Testrálů jsme získali popis poháru, který jsme následně museli najít v lese.

Večer jsme den zakončili letním kinem jak jinak než na téma Harry Potter.

Dalšího rána pokračovala výuka, kdy jsme měli poslední možnost získat všechny zkoušky pro závěrečné vysvědčení. Všem studentům se podařilo zkoušky získat, ale pravdou je, že ne všem na poprvé.Po obědě nám nevyšlo počasí a tak jsme deštivého odpoledne využili ke sledování dalších dílů Harryho Pottera. Večer jsme si společně zatančili na diskotéce.

Poslední den ráno svolává studenty Brumbál, že, Voldemort nejde jen tak zabít. Voldemortova duše se totiž skládá ze sedmi Viteálů . Studenti mají za úkol obejít ministerstva, aby získali Fénixův řád a k tomu mají sehnat potřebné Viteály.

Po obědě svolává Brumbál koleje a společně zničí pět Viteálů, zbývá již jen samotný Harry a Nagini. Následně se ozve hlas Voldemorta, který vyzve Harryho, aby se za ním sám vydal do tajemného lesa. Všichni Harryho následujeme a můžeme pozorovat, že je Harry Voldemortem zabit. Voldemort nám sdělí, že máme tělo Harryho donést do Bradavic. Voldemort vyzve obyvatele Bradavic, aby se k němu přidali. Nikdo se nepřidá, spíše naopak, postaví se na odpor. Dojde k zabití Naginiho  a Harryho  znovuoživení. Překvapený Voldemort je v následném souboji poražen a zabit, Smrtijedi jsou společnými silami odehnáni a Bradavice zachráněny. Po úspěšné bitvě obdrží všichni odměnu za pomoc s porážkou Voldemorta a večer vše oslaví na slavnostní diskotéce.

Celý tábor jsme si i přes částečnou nepřízeň počasí užili a těšíme se na další tábor.

Tímto děkujeme dětem, vedoucím, sponzorům, personálu penzionu, doprovodnému programu-kouzelník Tomasiano a všem dalším, kteří se aktivně podíleli na programu

Snape