Pobočný spolek RARÁŠEK

Pobočný spolek Rarášek je pobočným spolkem hlavního spolku RARACH se sídlem v Praze , který funguje od roku 2011.

Pobočný spolek Rarášek byl založen 7.srpna 2019 v Lanškrouně, zapsáním do spolkového rejstříku, pod spisovou značkou 722720, oddíl L Městským soudem v Praze.

Rádi bychom se stejně jako ve spolku Rarach zaměřili na pořádání mimoškolních aktivit během kalendářního roku. Dále bychom usilovali o zabezpečení potřeb pro osoby se speciálními potřebami, ale i pro osoby zdravé, které povedou k dosažení nejlepší možné společenské integrace a individuálního rozvoje.Snažit se o navazování spolupráce s jinými organizacemi s cílem výměny zkušeností a zlepšení péče o osoby se speciálními potřebami.