Spolek RARACH

Občanské sdružení Rarach původně založili pouze pedagogové ze Základní školy praktické Lužiny 7. 5. 2004 s tím, že šlo o dobrovolnou, zájmovou a dobročinnou organizaci sdružující pedagogy, rodiče a širokou veřejnost zaměřenou především na osoby se speciálními potřebami. Veškeré aktivity byly zaměřeny na volný čas žáků školy, kterou navštěvovali. Jednalo se především o kroužky sportovní, vaření a informatiky, jenž žáci navštěvovali po vyučování. Někdy byl i zrealizován výlet v rámci projektu, na který byl sehnán finanční grant. Po několika letech kvůli nezájmu dětí začalo sdružení postupně upadat a jeho činnost byla pozastavena.

K novému probuzení a znovuobnovení činnosti občanského sdružení Rarach došlo 21. 5. 2012 pod novým vedením a s novými členy (převážně pedagogové Základní školy praktické a speciální Lužiny). Dále byly změněny stanovy, jež jsou schváleny ministerstvem vnitra pod č.j. VS/1-1/57324/04-R). Občanské sdružení Rarach se nyní zaměřuje na organizaci a pořádání mimoškolních aktivit během celého kalendářního roku. Usiluje o zabezpečení potřeb pro osoby se speciálními potřebami, ale i pro osoby zdravé, které vedou k dosažení nejplnější možné společenské integrace a individuálního rozvoje, včetně rozvoje kulturního a duchovního. Snaží se o navazování spolupráce s jinými organizacemi s cílem výměny zkušeností a zlepšení péče o osoby se speciálními potřebami.

Spolek Rarach je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 14674.