Letní integrační tábor " Piráti z Karibiku " 3.7.- 11.7.2021

Zobrazení: 500

V neděli v odpoledních hodinách jsme vyrazili z Prahy směr Benecko v Krkonoších. Cesta utekla rychle a při příjezdu nás přivítalo krásné počasí.

Po příjezdu jsme se ubytovali na pokojích a poté nás na pirátské základně přivítal Hector Barbossa, Jack Sparrow, Will Turner a krásná Elizabeth Swann. Pod vedením zkušených mořských vlků proběhlo rozdělení do oddílů.

Následující den nás čekala výroba oddílových triček, vlajek a dalšího pirátského vybavení včetně vymyšlení bojového pokřiku.

Odpoledne jsme si postavili bojový koráb, který nám Jack s Willem pojmenovali a pokřtili. Našim dalším úkolem bylo naverbování zkušených námořníků, abychom mohli pod jejich vedením vyplout na cestu za pokladem. Večer jsme den zakončili pirátskou diskotékou.

V pondělí ráno nás čekal výcvik, kde jsme museli prokázat naše schopnosti a dovednosti. Jako správní námořníci jsme prošli výcvikem střelby, šermu, vaření, úklidu paluby, naukou o zdravovědě, učili se orientovat v mapách, vázat lodní uzly a v neposlední řadě také prověřili naši fyzickou kondici.

Po poledním klidu nás Jack pověřil zajištěním zásob pro další plavbu, kdy jsme naše získané dovednosti zužitkovali rabováním určených osad. Za získané peníze jsme pak u pirátského obchodníka nakoupili suroviny, které v osadách nebylo možné získat. Den jsme zakončili sledováním letního kina na téma Piráti z Karibiku.

Další den nás čekalo putování za lovem perel, kde bylo naším cílem získat co nejvíce perel pro každý oddíl. Získané perly jsme na zpáteční cestě u starého pirátského navigátora vyměnili za kus mapy, která nám ukázala směr další plavby za pokladem. Odpoledne jsme si po dopolední procházce užívali relaxace formou bubnování v kruhu a psaním pohledů blízkým.

S příchodem večera jsme se přesunuli k táboráku, kde jsme si společně zazpívali pirátské písně a ti nejodvážnější se po západu slunce vydali na noční plavbu s cílem osvobodit duši Jacka Sparrowa. Všem odvážlivcům se úkol podařilo úspěšně splnit a vrátit se zpět do přístavu.

Ve středu nás po celý den provázelo nepříznivé počasí, které nám nedovolilo opustit přístaviště. Volný čas jsme využili k výrobě upomínkových předmětů, pokračovali ve výrobě pirátského vybavení a sledovali další pokračování Pirátů z Karibiku.

S příchodem nového dne nás přivítalo slunečné počasí, které nám umožnilo plnit další úkol od Jacka. Ten zněl, setkat se s místními tvory a přivést je. Naším úkolem bylo po cestě rozluštit šifry a zjistit způsob, jak dané tvory ochočit. Tento nejednoduchý úkol se nám podařilo splnit na jedničku a všechny tvory jsme přivedli k Jackovi, který se rozhodl, že tvory umístí na našich lodích. V přístavu jsme byli ze zálohy napadeni Lordem Cutlerem s jeho armádou a zahnáni na ústup. V bitvě se nám bohužel splašil Kraken, kterého rozdráždila střelba Cutlerových lodí a zničil nám naše vlastní koráby. Nezbývalo nic jiného, než Krakena porazit s čímž nám pomohl Jack Sparrow.

Po zaslouženém odpočinku nás čekal další úkol, a to získat peníze na nákup nových lodí. Nezbývalo nic jiného než se pokusit obehrát či porazit staré mořské vlky např. hrou v skořápky, páce, Člověče nezlob se a dalších karetních hrách či dovednostech. Díky našemu společnému úsilí se nám podařilo získat dostatek zdrojů pro nákup nových plavidel a Jack nám posléze předal kormidla od nových lodí. Náročný den jsme zakončili večerní diskotékou.

V pátek dopoledne jsme využili příznivého počasí k pořízení oddílových a společných fotek. Odpoledne jsme museli po oddílech navštívit věštkyni Calypso, která nás za ručně vyrobený cenný dar obdarovala užitečnými informacemi, které byly uchovány v láhvi. Během návštěv věštkyně jsme se v mezičase učili pirátským tancům. Po otevření láhve nás čekalo rozluštění šifry, kdy jsme zjistili, že musíme porazit Salazara pomocí Poseidonova trojzubce. Po večeři následovalo letní kino s dalším pokračováním Pirátů z Karibiku.

Poslední den nás Jack vyzval k výrobě oddílových trojzubců a s nimi jsme se po obědě vydali dle obdržené mapy na místo pokladu. Po příchodu na určené místo nás přepadl Salazar. Jack nás vyzval k útoku, nicméně na Salazara naše síly nestačily. Will s Jackem se Salazarem bojovali samostatně, ale nakonec požádali o pomoc i naše kapitány s trojzubci, kteří bitvu rozhodli a Salazar byl definitivně poražen. Po vítězné bitvě nás Will vyzval k hledání truhlic s pokladem. Truhly jsme společně otevřeli a se zděšeným výrazem přečetli vzkaz, kdy jsme se dozvěděli, že nás Jack podvedl a poklad si nakládá v přístavišti na Černou perlu. Pod vedením Willa jsme se vydali zpět do přístavu, kde se nám ještě podařilo Jacka zastihnout a vyjednat pro nás podíl z pokladu. Večerní diskotéka byla oslavou za nalezení pokladu zakončená ohňostrojem.

Celý tábor jsme si i přes částečnou nepřízeň počasí užili a těšíme se na další turnusy táborů. ????

Tímto děkujeme dětem, vedoucím, sponzorům, personálu penzionu, doprovodnému programu - bubnování v kruhu a všem dalším, kteří se aktivně podíleli na programu.

Jack Sparrow