LETNÍ INTEGRAČNÍ TÁBOR " ASTERIX A OBELIX "13.7.-21.7.2019

Zobrazení: 1259

V sobotu v odpoledních hodinách jsme vyrazili z Prahy směr Albrechtice v Jizerských horách. Cesta proběhla bez komplikací jen nás při příjezdu přivítalo nepříznivé počasí , čímž jsme se nenechali zaskočit a s nadšením jsme se vybalili a seznámili s nám neznámým prostředím Jizerských hor.

 V táboře nás přivítal Asterix , Obelix a Panoramix se svými galskými vůdci a ti si nás vybrali do svých kmenů. První večer jsem zakončili letním kinem .

Následující den nám Asterix s Obelixem zadali  úkol vybudovat galskou vesnici , stejně tak jako vymyslet bojový pokřik a název kmenu. Po dostavení vesnice jsme byli svědky hádky Kleopatry s Caesarem , kteří se dohadovali , která říše je mocnější. Hádka skončila sázkou o to , že Kleopatra dokáže postavit Caesarovi chrám  za určitý počet dnů a tím proslaví egyptskou říši. Kleopatra nás požádala o pomoc při stavbě chrámu , a protože stavba byla nad naše síly , rozhodli jsme se požádat o pomoc Asterixe a Obelixe. Cestou za našimi hrdiny byla Kleopatra okradena o plán chrámu římským vojákem. Náš další úkol tedy byl vystopovat a najít ukradené plány chrámu. Nalezení plánů jsme oslavili večerní diskotékou.

 Na stavbu je potřeba hodně sil , proto nás Asterix s Obelixem poslali za Panoramixem , který nám měl uvařit kouzelný lektvar. Na tvorbu takového množství lektvaru bylo potřeba mnoho ingrediencí , proto nás Panoramix vyslal na jejich sběr. Po návratu do vesnice jsme obdrželi návod na tvorbu lektvaru , který jsme museli rozluštit a následně lektvar uvařit dle správného postupu. Po úspěšném uvaření lektvaru jsme se rozhodli odeslat zprávu našim blízkým. Lektvar jsme odevzdali Asterixovi s Obelixem a ti rozhodli o tom , že je třeba se řádně připravit na cestu do dalekého Egypta. Na cestu jsme museli nasbírat suroviny na stavbu lodi a potravin na cestu. Před vyplutím jsme se rozloučili s místními námořnickým rejem u ohně.

Přes noc jsme se přepravili k římskému území , kde jsme se rozhodli zakotvit a doplnit suroviny. Panoramix se rozhodl využít příležitosti poznat nové druhy bylin a vydal se na průzkum římského území , při kterém byl přepaden a unesen římskou hlídkou, Asterix s Obelixem rozhodli , že musíme Panoramixe zachránit ze spárů Římanů , aby neprozradil Caesarovi recept na tajný lektvar. Podařilo se nám římskou hlídku vystopovat , zajmout zajatce , Římany přelstít a následně rozprášit.. Po vítězné bitvě jsme se rozhodli prozkoumat římské území , kde jsme mohli vidět např. Coloseum , šikmou věž v Pizze a mnoho dalších. Den jsme uzavřeli letním kinem.

Následující den nás navštívil věštec , který nám poradil abychom se cestou do Egypta zastavili v bájném Řecku a navštívili právě začínající Olympijské hry. Během Olympijských her jsme se zúčastnili mnoha soutěží jako např. lukostřelba , zápas v bahně , běh přes překážky a mnoho dalších. V soutěžích jsme byli velmi úspěšní a odvezli si nejen mnoho zážitků , ale i cenných medailí. Olympiáda byla zakončena slavnostní diskotékou.

Po náročném dni jsme si zasloužili řádně odpočinout a to jsme využili k tvorbě dárků pro naše nejbližší v podobě řeckých mýdel. Řádně odpočinutí jsme se vydali na cestu do Egypta. Cestou jsme však byli přepadeni piráty , kteří nás chtěli oloupit o veškeré zásoby. V následné bitvě byla skupina pirátů poražena pomocí vodních bomb a zahnána na útěk za našeho vítězného pokřiku. Po úspěšném dosažení egyptských břehů k nám dorazil k smrti unavený galský poutník , který nám oznámil , že se skupina našich galských přátel , která se nám vydala na pomoc dostala do římského zajetí.Caesar požaduje za jejich propuštění nový vavřínový věnec. Naším úkolem bylo najít vhodný materiál a vyrobit věnec hoden samotného Caesara. Po předání věnců Caesar uznal jejich kvalitu a propustil galské zajatce. Večer jsme museli egyptským strážcům dokázat svou odvahu a zapsat se do posvátné knihy.

Ráno nás čekala zkouška před samotnými egyptskými  bohy , kdy jsme museli plnit jejich náročné úkoly a tím dokázat to , že jsme hodni zůstat v Egyptě a zahájit stavbu chrámu.Před zahájením stavby nás hladový Obelix , požádal o pomoc při lovu kance , abychom se všichni posilnili. Za úkol jsme měli vystopovat kance a následně ho s pomocí galského lovce ulovit. Po hostině jsme zahájili stavbu chrámu. Po náročné stavbě jsme si odpočinuli u letního kina.

Při stavbě chrámu jsme zjistili , že nemáme dostatek materiálu a proto jsme se museli vydat zajistit materiál v blízkém okolí , kdy nám místní sdělili, že se v oblasti nachází kupec Epidemas , který má dostatek potřebného materiálu. Kupec nám zadal spoustu úkolů , kdy jsme po jejich splnění obdrželi požadovaný materiál. Tím jsme mohli dokončit stavbu chrámu. Po úspěšném dokončení stavby chrámu , jsme je předali Kleopatře v přítomnosti Caesara , který uznal svoji porážku a egyptskou říši tak uznal  jako rovnou římské. Kleopatra nás na důkaz díků odměnila hodnotnými dary. Celé putování bylo zakončeno slavnostní diskotékou s ohňostrojem.

Celý tábor jsme si užili , počasí nám i přes nepříznivou předpověď přálo a odvezli jsme si spousty nezapomenutelných zážitků , a už teď se těšíme na další akce.

Asterix a Obelix