LETNÍ INTEGRAČNÍ TÁBOR " ARABELA SE VRACÍ "4.8.-13.8.2019

Zobrazení: 1066

V nedělních odpoledních hodinách jsme dorazili do " Krkonošského "  království , kde nás přivítal král s královnou , princeznou Arabelou a královským rádcem Vigem.

 Po přivítání a ubytování v komnatách jsme se ocitli v pohádkové říši , kdy nám Arabela sdělila, že zde můžeme být pouze jako pohádkové postavy. Proto se nás ujaly pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků, Sedmero krkavců, Dvanáct měsíčků a s Čerty nejsou žerty. Oddíl outdooru měl za úkol odemykat pohádky v  " Pevnosti pohádek ". První večer v království jsme zakončili letním kinem.

Následující ráno nás samotný král pozval na posezení s Gulliverem, který se právě vrátil se svým cest a vyprávěl nám o svým zážitcích ... o ostrovu Liliputů, o velrybách a hlavně o ostrovu obrů lidojedů z Pultanely. Po odchodu Gullivera se objevil vodník z říše pohádek se zprávou, že byl zajat obrem, který byl vyhnán z Pultanely. Obr se usídlil v pohádkové říši, a aby si tento obr zasloužil svoji nevěstu, musel sníst padesát pohádkových bytostí. Zároveň vodník oznámil, že si obr vybral za první oběť postavu z pohádky o Třech prasátkách. Tři prasátka přišla požádat o pomoc se stavbou pevnějších obydlí. Prasátkům jsme pomohli postavit pevnější obydlí a tím je zachránili před sežráním obrem. Na důkaz našeho hrdinství nás královská rodina pozvala k návštěvě rodinného zámku ve Vrchlabí, kdy jsme byli odměněni zmrzlinou. Večer následovala královská diskotéka.

Ráno nás opět navštívil rozlobený vodník, s tím , že obr požaduje oběť z pohádky pták Ohnivák a liška Bystrouška. Na radu krále jsme v královské zahradě natrhali zlatá jablka, na která se nám posléze podařilo nalákat ptáka Ohniváka. Abychom ptáka chytili, museli jsme ho zbavit peří, aby nám neuletěl. Po odchycení Ohniváka jsme potřebovali odchytit a zkrotit ještě koně Zlatohříváka. Po návratu do království jsme vodníkovi předali ptáka Ohniváka i koně Zlatohříváka. Odpoledne nás opět navštívil vodník a požadoval další oběť, kterou měla být Koloběžka první. Rozhodli jsme se obra zmást tím, že vydáme obrovi falešnou královnu Koloběžku první. Naším bylo nalézt potřebné předměty, které nám napomohli vytvořit co největší podobiznu Koloběžky první. Vodníka se nám podařilo zmást a odvedl falešné královny Koloběžky k obrovi. 

Následující den dopoledne nás čekalo psaní pozdravů z pohádkové říše. Odpoledne přišel vodník pro svou další oběť pro obra, kdy si vybral postavu děda Vševěda. Princezna Arabela nám poradila cestu, na které jsme šli kolem vyschlé studny, uschlé jabloně a také jsme potkali převozníka, který nás převezl k příbytku dědy Vševědy. Každý z nich nás poprosil o radu proč je studna vyschlá, jabloň suchá a kdy se převozník dostane na zasloužený odpočinek. Odpovědí se nám dostalo od děda Vševěda, které nám pomohla získat lstí jeho matka a při každé odpovědi mu vytrhla jeden vlas.Cestou zpět jsme poradili převozníkovi, zabili hada u kořenů jabloně a odstranili žábu sedící na prameni ve studni. Do cíle jsme dorazili se třemi zlatými vlasy děda Vševěda, které jsme předali vodníkovi a mysleli si tak, že obra přelstíme. Vodník se však vrátil, že obrovi zlaté vlasy děda Vševěda nestačí a vyžádal si další oběť z pohádky Perníková chaloupka.Večer následovala cesta k perníkové chaloupce, kde jsme naloupali perníčky pro obra.

Další ráno nás opět navštívil vodník, který byl velmi rozezlen z toho jak jsme obra oklamali a obr tím požaduje jakoukoliv oběť. Společně jsme se rozhodli, že zkusíme sehnat oběť pro obra v království. Král nám doporučil pohádku jak Dědeček měnil až vyměnil a my se společně vydali sehnat co nejlepší dar pro obra.Cestou se nám podařilo získat spousta věcných darů, ale žádný nebyl dostatečně vhodný pro obra a proto jsme se rozhodli nabídnout tyto dary dědečkovi. Byl však velmi chamtivý a sám se dobrovolně vydal s vodníkem, který ho pod falešnou záminkou odvedl do spárů obra. Po poledním oddychu přišla řada na malou mořskou vílu, kdy nás víla poprosila o pomoc, protože uvízla v tůni a nemohla se vrátit zpět do moře a tím by unikla obrovi.Úkolem bylo sehnat potřebné byliny k výrobě lektvaru. Po uvaření lektvaru se víla šťastně vrátila do moře. V podvečerních hodinách nás poctila svojí návštěvou místní královská hasičská jednotka, kdy jsem si mohli mimo jiné vyzkoušet stříkání vody z hadice.Večer nás čekala odměna v podobě společného táboráku, kdy jsme si všichni společně zazpívali.

S příchodem nového dne přišel opět vodník. Tentokrát si obr vyžádal Karkulku. Karkulku jsme vyhledali a rozhodli se ji doprovodit na její cestě k babičce. Cestou jsme ji pomohli sehnat dárky pro babičku a pokračovali ve společné cestě.Během cesty nás z lesa překvapil vlk, který chtěl Karkulku oloupit o její dárky pro babičku. Karkulka mu dary nedala nicméně prozradila cíl její cesty. A jak už to v pohádce je ... vlk Karkulku předběhl ,babičku a posléze i Karkulku sežral. Vše zachránil myslivec, který babičku i s Karkulkou osvobodil a my se rozhodli vlka obětovat místo Karkulky. Odpoledne jsem trávili čas u bazénu. Den jsme zakončili diskotékou.

V sobotu ráno nás navštívila Arabely sestra Xénie s princem Vilibaldem, kteří nám nabídli možnost projížďky na koních, kterou někteří z nás využili. A zase ten vodník ... přišel pro Zlatovlásku.Dostali jsme za úkol pomoci Jiříkovi přivést Zlatovlásku. Cestou jsme pomohli ptáčatům, která vypadla z hnízda, mravencům zachránili mraveniště a život zlaté rybce, kterou chytili rybáři. Po příchodu do království nám poté pomohli při plnění třech úkolů.Navléci korále, vylovit prsten z jezera a přinést živou a mrtvou vodu, kterou jsme vyzkoušeli na pavoukovi a tím zachránili mouchu z jeho pavučiny. Ta nám následně pomohla při výběru Zlatovlásky mezi jejími sestrami. Jiřík dovedl Zlatovlásku zlému králi, kterého jsme nakonec obětovali obrovi. Večerní chvilky jsme strávili pohádkovým letním kinem.

Dalšího dne si přišel vodník pro Večernici. Princ Velen nás přišel požádat o pomoc při záchraně Večernice ze spárů čaroděje Mrakomora. Vydali jsme se tedy na cestu během, které jsme potkali Větrníka, Měsíčníka a Slunečníka, u kterých jsme prokázali své schopnosti a odvahu. Při záchraně Večernice a boje s Mrakomorem nám byli " švagři " nápomocni a společnými silami se nám podařilo Mrakomora porazit a Večernici zachránit. Mrakomora jsme obětovali obrovi. Nedělní noc jsme strávili u ohně pod hvězdami.

Další obětí byla vybrána princezna ze Železného království. Kralevic se zamiloval do princezny ze Železného království, kterou však unesl černokněžník a našim úkolem bylo ji zachránit.Cestou k záchraně jsme potkali Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, kteří nám přislíbili pomoc při záchraně princezny. Zakletou princeznu jsme museli třikrát zachránit, kdy byla zakleta do podoby žaludu, prstenu ve skořepině a v drahý kámen ve skále. Kralevic si princeznu odvedl do jeho království a tím ji zachránil před obrem. Vodník si následně přišel pro samotného krále. Král se rozhodl podstoupit tuto oběť pro záchranu království a všichni jsme ho na této cestě doprovodili.Poté co jsme dorazili na místo, kde měl obr svoji skrýš jsme se snažili obra vyhnat. To se nám nepodařilo, ale nakonec se král s obrem dohodl, že i se svojí družkou mohou v říši pohádek zůstat. Obr prozradil, že žádnou z obětí nesnědl a všechny propustil.Po návratu na zámek nás král s královnou a Arabelou odměnili královským pokladem a na počest záchrany pohádkové říše uspořádali slavnostní ples s ohňostrojem.

Během tábora jsme si připomněli spousty pohádek, prožili mnoho nádherných okamžiků a odvezli si nespočetné množství nezapomenutelných zážitků.

Hlavas a Buďa