Sponzoři 2023

 • JUMP PARK Zličín - Praha
 • GMS VELKOOBCHOD S.R.O , LANŠKROUN - FINANČNÍ DAR
 • HEZKEWEBY.CZ - PETR CELÝ
 • ING.ZDENĚK VELEBNÝ , LANŠKROUN - FINANČNÍ DAR
 • AGIA S.R.O , PRAHA 3 - FINANČNÍ DAR
 • MUDR.TAMARA BYSTROŇOVÁ - FINANČNÍ DAR
 • PEKAŘSTVÍ SÁZAVA - VĚCNÉ DARY
 • MANŽELÉ MAMALIGOVI - FINANČNÍ DAR
 • IVETA STRÁNSKÁ - FINANČNÍ DAR
 • LIBUŠE URBANOVÁ - FINANČNÍ DAR
 • JOSEF ŠŤASTNÝ - FINANČNÍ DAR
 • SAFE HERITAGE A.S. PRAHA - FINANČNÍ DAR
 • NN Životní pojišťovna N.V. - FINANČNÍ DAR
 • MATTEL CZECH REPUBLIK - VĚCNÉ DARY
 • ZLAŤÁKY PRAHA - FINANČNÍ DAR
 • Dota Bus s.r.o. J. Kysilka - FINANČNÍ DAR
 • NESTLÉ ČESKO - VĚCNÉ DARY
 • ŠIKLAND - VĚCNÉ DARY
 • IMAGE THEATRE - VĚCNÉ DARY
 • LANOVÁ DRÁHA BENECKO -VĚCNÉ DARY
 • DINOPARK EUROPE - VĚCNÉ DARY
 • CK Villa - VĚCNÉ DARY
 • Kulturni centrum Průhonice - pronájem sálu
 • RE/MAX - FINANČNÍ DAR
 • ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Z.S. - finanční dar

 Nejen těmto sponzorům patří velké díky, ale i všem členům spolku Rarach i pobočného spolku Rarášek , dobrovolníkům a rodičům, kteří pomáhali s realizací aktivit.

 Velké díky patří také rodičům, kteří se podílejí na podpoře klubovny spolku Rarach.

 pí. Blahutová, Hendelovi, Mamaligovi, Skalovi, pí. Majerová, pí. Růžičková, Knéslovi, pí. Šafářová, Francovi, pí. Machová, pí. Fílová, Havlovi, pí. Stratílková, pí. Adornová, pí. Koreňová-Rojková, Drbohlavovi