LETNÍ INTEGRAČNÍ TÁBOR " HARRY POTTER I." 9.8. - 17.8.2020

Zobrazení: 818

Červenec se překulil a my se vydali na další turnusy táborů. Tentokrát do školy čar a kouzel, do Bradavic, kde na nás čekalo několik dobrodružství s Harrym Potterem. Druhý turnus, který byl od 9.8. do 17.8. jsme v neděli vyrazili z Prahy rovnou do Bradavic.

 

Po příjezdu na nás čekal sám profesor Brumbál s Hagridem a obdrželi jsme každý svůj dopis s pozvánkou ke studiu. Když jsme se ubytovali na pokojích, čekalo na nás samotné rozřazení moudrým kloboukem, který nás po jednom rozřadil do kolejí. Někdo byl rád, že se dostal do Nebelvíru, někdo chtěl do Havraspáru, nakonec byli stejně všichni spokojeni. : )

Následující den jsme si začali vyrábět vlajky své koleje, hábity a především své pokřiky. Po všech přípravách jsme vyrazili na nákup školních pomůcek, kdy jsme měli za úkol vyběhnout do lesa, kde byla umístěna kouzelná formule, tu jsme si museli po slovech zapamatovat a po správném slově nám bylo vyplaceno několik bradavických peněz. Když jsme nasbírali dostatek peněz, vyrazili jsme na nákup pomůcek, podle předepsaného seznamu. A tak jsme nakupovali např. koště, brk, deník, učebnice a apod. Když jsme nakoupili, přišel Brumbál s prvním úkolem, musíme najít Kámen Mudrců, jenže to měl napsáno Hagrid ve svých poznámkách, které ztratil. A to bylo na nás, najít je. Tajně jsme vyslechli rozhovor mezi Brumbálem a Hagridem a vyrazili je hledat. Po úspěšném nalezení poznámek jsme neotáleli a vyrazili hned plnit první úkol z poznámek. Přemoci Trola…..Přemoci Trola, jsme mohli pouze úderem kouzelných koulí do hlavy….Vyrazili jsme na něj a společnými silami ho přemohli. Dostal co proto. : ) Po návratu do školy a těžkém dni, jsme si užili letní kino s prvním dílem Harryho Pottera a ulehli do pelíšků.

Další den jsme se hned vydali na další úkol, který byl, přelstít Trojhlavého psa Chloupka. Dozvěděli jsme se, že na něj působí neustálý zvuk píšťalky. Po kolejích jsme vyrazili na cestu, kde jsme píšťalky získaly a když jsme dorazili ke Chloupkovi, uspali ho a mohli mu nasadit tři obojky, tím jsme nad Chloupkem zvítězili.

Nebyl čas se zdržovat a my vyrazili plnit další úkol, dostat se přes kouzelnou rostlinu, která se plazí všude. Po kolejích jsme se vydali rostlinu překonat, každý kouzelník z koleje musel překonat otvor v pavučině z rostliny, aniž by se jí dotkl. Všem se to podařilo a my slavili další splněný úkol z poznámek.

Paráda, šlo nám to skvěle a my před sebou měli předposlední úkol, najít klíče k zamčeným dveřím. Hledali jsme různé druhy klíčů, které byli zavšené všude možně, ale každá kolej mohla získat pouze jeden správný. Když všechny koleje správné klíče našli, vydali jsme se společně ke dveřím a ty najednou společně otevřeli. Teď už zbývalo pouze přelstít Dámu, kdy jsme si oprášili pravidla a levou zadní jsem hru vyhráli.

Když jsme splnili i poslední úkol, dostal se nám zpráva, kde se nachází samotný Kámen Mudrců. Všechny koleje jsme vyrazili do lesa, kde jsme Kámen objevili, ležel na kameni, okolo hořel oheň a nad ním se snášeli Smrtijedi. Svými kouzly jsme Smrtijedi zahnali a Kámen donesli Hagridovi. Ten nám sdělil, že Kámen musíme zničit, a to lze pouze pomocí vody, ohně a hlíny. Kámen jsme tedy uvařili ve vodě, opálili ohněm a zakopali do půdy. Na počest jsme zničení Kamene oslavili slavnostním táborákem. 

Následující den se ve škole kouzel začali dít podivné události – přesně jak předpověděl uječený skřítek Dobby. Děti dostaly od Hagrida dopis, kde měli napsáno, že je v nebezpečí, až přesadí mandragory, ať za ním přijdou. Všichni kouzelníci za pomoci profesorky Prýtové úspěšně Mandragoru přesadili a dozvídají se o Tajemné komnatě. Hagrid nám sdělil, že je potřeba začít s výukou, a proto jsme se začali vzdělávat v následujících předmětech: VĚŠTĚNÍ, LEKTVARY, VÝUKA ČAR A KOUZEL, OBRANA PROTI ČERNÉ MAGII, BÍLÁ MAGIE, STUDIUM KOUZELNÝCH TVORŮ, BYLIKÁŘSTVÍ a KARETNÍ KOUZLA. Samozřejmě předmětů bylo tolik, že jsme je studovali a plnili zkoušky během celé doby ve škole. Na konci školního roku v Bradavicích někteří obdrželi po splnění všech zkoušek vysvědčení.

Když už jsme se začali hezky vzdělávat, bylo za potřebí si také vyrobit hlavně své kouzelné hůlky na obranu proti černé magii a jelikož jsme byli v polovině, všichni jsme napsali do svých domovů rodinám. Vzkazy jsme poslali po sově Hedvice, která nám po celou dobu nosila zprávy z rodin.

Odpoledne studenti zaslechli další rozhovor Brumbála s Hagridem a tajně se vydávají na cestu pavouků, která by je měla dovést až samotnému Baziliškovi. Cestou plní úkoly a snaží se z cesty nevybočit. Bohužel, někteří studenti neuposlechli rady a cestou zkameněly, proto museli na konci cesty uvařit kouzelný lektvar a zkamenělé spolužáky osvobodit.

Ve večerních hodinách se pár odvážlivců z kolejí vydalo za Baziliškem do tajemné komnaty, kde měli za úkol sebrat jeho zub, který má mocnou sílu. Všem odvážlivcům se podařilo zub donést.

Po probuzení do dalšího školního dne se studenti zaradovali, Brumbál na raním nástupu vyhlásil volný den s překvapením. Do Bradavic dopoledne dorazila obří nafukovací skluzavka a odpoledne dorazil známý kouzelník Tomassino, který studentům ukázal nevídaná kouzla. Nejen studenti, ale i profesoři byli nadšeni a obohaceni novými kouzly. A když volný den, tak nesměla chybět pohodička s občerstvením u letního kina. To prostě studenti milují. 

 Následující den bylo v Bradavicích opět rušno, objevil se sám Voldemort, který všechny zaklel kletbou Imperius a všichni oslepli, byli pod vládou Voldemorta. Naštěstí dorazil Hagrid, který jim oznámil, že zbavení kletby mohou pouze Testrálové – koně s dračími křídly, kteří žijí na místě, kam mohou pouze neviditelní tvorové, protože oni jediní vědí cestu. Těmi tvory byly Škrkny, které Hagrid povolal na pomoc. Škrkny odvedly děti do Zapomenutého lesa, k jezeru, kde se Testrálové pásli. Jejich úkolem bylo podle zvuku Testrálů najít ho a pohladit – poté byla kletba zrušena.

Večer jsme den zakončili diskotékou, byl důvod, že jsem přežili kletbu a všichni na sebe opět viděli. 

Následující den Brumbál vyhlašuje turnaj Tří pohárů o Ohnivý pohár. Koleje dostávají za úkol projít několik stanovišť, kde se vždy ukrývá drak, který hlídá část vejce. Každá kolej plní musí například sesbírat dračí vajíčka, projít dračím hnízdem, přeletět koštětem. Po splní všech úkolů každá kolej získala část velké ho dračího vejce. Po jeho složení získávají zprávu, že musí zachránit kamaráda Rona z jezera. Po úspěšné záchraně Rona jsme se podle pravidel Tří pohárů vydali do bludiště, kde jsme měli najít onen Ohnivý pohár. Zde se ale studenti setkávají se samotným Voldemortem, který chce hlavně zabít Brumbála. Došlo k obrovské bitvě, kdy všichni studenti použili svá naučená kouzla a využívají hůlky….Všude znělo Expeliarmus…. Avada Kedavra…záře z hůlek. Nakonec vše dobře dopadlo a Brumbálovi se s pomocí Snapa ostatních studentů podařilo Voldemorta zahnat. Všichni jsme se vrátili do Bradavic vyčerpaní a vysílení. Proto jsme ulehli do svých komnat a ihned usnuli.

Téměř poslední den dostávají studenti za úkol obejít ministerstva aby získali Fénixův řád. Když se všem kolejím podaří získat potřebná povolení ze všech ministerstev, svolává studenty Brumbál, že po nočním souboji na hřbitově jsme se všichni přesvědčili, že Voldemort nejde jen tak zabít. Voldemortova duše se totiž skládá ze sedmi Viteálů. Studenti se vydali na cestu daleko za Bradavice a během cesty se seznamují s Viteály.

Brumbál