LETNÍ INTEGRAČNÍ TÁBOR " AVENGERS " 12.7. - 19.7.2020

Zobrazení: 1202

V neděli v odpoledních hodinách jsme vyrazili z Prahy směr Benecko v Krkonoších. Cesta utekla rychle a při příjezdu nás přivítalo krásné počasí.

 

Vzhledem k pozdnímu příjezdu jsme se ubytovali, navečeřeli a po večeři následoval první nástup, kdy nás přivítal ředitel agentury Nick Fury a seznámil nás problémem, který agentura zaznamenala – Thanos. Požádal nás o pomoc při nalezení kamenů nekonečna a představil nám hrdiny, kteří si nás rozdělili do jednotlivých týmů ( Spiderman , Black Panther , Black Widow , Groot , Gamora ). První den jsme zakončili jsme letním kinem.

Následující ráno nám Nick Fury představil dalšího hrdinu, který nám měl pomoci získat kameny nekonečna a tím byl Kapitán Amerika. Kapitán Amerika nás všechny otestoval formou výcviku, kdy vyzkoušel naši fyzickou zdatnost a ověřil naše schopnosti v případných bojích. Po obědě nás Kapitán Amerika pověřil výrobou štítů, které nás měli ochránit.

V podvečerních hodinách přišla zpráva o nepřátelském pohybu v našem teritoriu, kdy byl jako vetřelec systémem vyhodnocen Zimní voják. Na základě toho nás ředitel Fury vyzval k bitvě se Zimním vojákem a získání kamene prostoru. Díky pomoci Kapitána Ameriky jsme odolali ledovým koulím, kterými na nás nepřítel útočil. Následujícím protiútokem se nám podařilo vojáka porazit a získat tím kámen prostoru. Večer jsme oslavili získání prvního kamene diskotékou pod hvězdným nebem.

V úterý ráno mezi nás přivítal ředitel Fury Iron Mana , který nám přislíbil pomoc za podmínky , že mu pomůžeme sestrojit další obleky. Museli jsme se tedy vydat na cestu , kdy jsme plnily různé úkoly (identifikovat správné součásti obleku , rozluštit šifru a zajistit materiál na výrobu robotů).Po polední pauze nás navštívila místní jednotka dobrovolných hasičů, která nám předvedla svoji techniku. Tímto jim mnohokrát děkujeme za čas, který nám věnovali a zpestřili nám náš pobyt. Následně jsme postavili robota na základě získaných podkladů, tak aby byl co nejpodobnější Iron Manovi. Po splnění všech úkolů jsme si zasloužili chvilku odpočinku, který jsme využili k psaní pohledů našim blízkým a výrobě dárků. Na večerním nástupu nám předal Iron Man kámen mysli jako poděkování za naši pomoc. Před spaním následovalo další letní kino na téma Avengers, kterého se neúčastnil team Outdoor Gamory, který se vydal na noční průzkum okolí.

Třetí den nás navštívil Ant-man, který nám nabídl případnou pomoc za předpokladu , že splníme jeho úkoly. Vydali jsme se tedy na cestu, kde jsme plnili úkoly např. přetahovaná lanem, stavba mraveniště, záchrana mravenčích vajíček, záchrana mravenčího kamaráda, přenos mravenčích vajíček a další. Na základě splněných úkolů nás Ant-man požádal o výrobu zmenšovadla, kdy bylo naším úkolem identifikovat správné ingredience, které jsme museli vyhledat v okolí tábora a poté zmenšovadlo vyrobit. Ant-man nám prozradil, kde se nachází kámen času. Vydali jsme se tedy na místo kde se měl kámen nacházet a narazili jsme na Lokiho, který byl poslán samotným Thanosem za účelem získání stejného kamene. V následujícím střetu nás přišli podpořit Kapitán Amerika s Iron Manem kdy jsme i s jejich pomocí Lokiho porazili a kámen času získali. U večerního táboráku jsme společně výhru v bitvě oslavili.

Čtvrteční ráno nás přivítalo nevlídné počasí a na pomoc byl povolán další s hrdinů Hulk. Hulk přislíbil pomoc, pouze za podmínky, že se dokážeme přeměnit stejně jako on. Čekala nás velká výzva splnit jeho úkol, který jsme, ale společnými silami zvládli na výbornou. Před obědem zavládl v našem táboře chaos, protože se objevil Thanos. Díky přítomnosti Hulka, který se Thanose nezalekl a okamžitě se mu postavil do cesty byl Thanos v bitvě zahnán na útěk a pro nás to znamenalo varování, že nás Thanos sleduje. Nicméně bylo zjištěno , že Thanos vlastní kámen moci.

Přítomnost Thanose donutila Furyho povolat na pomoc Thora. Thor nám zadal úkol nakreslit různými částmi svého těla portréty několika dalších hrdinů. S obtížným úkolem jsme se popasovali statečně , kdy jsme použili různé části našich těl např. nos, nohu, bradu a různé prsty dle zadání.

Po prokázání výtvarných schopností nás Thor vyzval k soutěži v hodu kladivem. V této disciplíně jsme soutěžili v rámci týmů i ve spolupráci s vedoucími. Po této soutěži nás Thor všechny pochválil za naši zdatnost. Během večerního shromáždění nám byl předán kámen reality, který nám předala agentka Hillová a zároveň nám Thor oznámil, že hledá poslední místo odpočinku jeho bratra Lokiho.

Po západu slunce se oddíl dobrovolníku vydal na noční stezku s cílem najít Lokiho hrob a donést jeho kosti. Dobrovolníci úkol úspěšně zvládli a všichni se vrátili bezpečně do tábora.

Následují ráno předal Fury nalezené kosti jeho bratra Thorovi , který osvobodil jeho duši z temnoty a přeměnil kosti na kámen duše.

Vzhledem k blížící se finálové bitvě s Thanosem jsme obdrželi úkol shromáždit na pomoc všechny hrdiny, se kterými jsme se setkali během týdne. Našim úkolem bylo rozluštit kódovaný vzkaz, který jsme předali Furymu a ten nám vydal mapy s přibližným místem pobytu všech hrdinů, které jsme museli nalézt a požádat o pomoc v závěrečné bitvě proti Thanosovi.

Páteční odpoledne jsme na doporučení Furyho využili k odpočinku a relaxaci formou bubnování v kruhu, které jsme si všichni moc užili. V rámci odpočinku a přípravy na bitvu jsme shlédli další z filmů o Avengers.

Při ranním nástupu nás Fury vyzval k odevzdání všech získaných kamenů nekonečna pod jeho ochranu. Při předání nás zcela nečekaně přepadl samotný Thanos a i přes veškeré naše úsilí se mu podařilo kameny ukrást. Fury okamžitě reagoval a zadal nám úkol Thanose vystopovat a nalézt místo jeho úkrytu. Museli jsme se tedy vydat na cestu, kde nás čekalo plnění úkolů při kterých jsme museli prokázat naše vědomostní např. zeměpisu, přírodopisu, češtiny apod. Za splnění úloh jsme obdrželi indicie , které jsem museli hromadně všechny teamy společně poskládat a zprávu rozluštit.

Po vyluštění zprávy nás Fury vyzval k cestě na místo úkrytu samotného Thanose. Na místě nás čekal Kapitán Amerika, který nás vyzval k povolání všech ostatních hrdinů, kteří se k nám ochotně připojili.

Bitva začala … Thanos, který měl v moci kameny nekonečna zahájil bitvu. V jejím začátku byla jeho převaha jasná, kdy bohužel hrdinně padlo několik našich hrdinů. Jeho síla však ubývala s podpůrnými útoky našich týmů. Pod vedením samotného Furyho s podporou Kapitána Ameriky se nám podařilo Thanose i přes počáteční neúspěchy porazit. Kapitán Amerika sebral Thanosovi jeho rukavici a s její pomocí oživil padlé hrdiny.

Za mohutného potlesku jsme se vydali zpět do tábora , kde nás Fury odměnil věcnými dary za pomoc v bitvě s Thanosem a záchraně světa. Následovala závěrečná oslava, která byla zakončena ohňostrojem na počest vítězství.

Celý tábor jsme si užili , počasí nám i přes nepříznivou předpověď přálo a odvezli jsme si spousty nezapomenutelných zážitků , a už teď se těšíme na další akce.

Tímto děkujeme dětem, vedoucím, sponzorům, personálu penzionu a všem, kteří se aktivně podíleli na programu.

Tým Avengers