3. Letní integrační tábor

Zobrazení: 903

I. Turnus od 26.7. - 2.8.2014 ZÁHADNÝ OSTROV a II. turnus od 4.8. - 11.8.2014 DOBRODRUŽSTVÍ NÁMOŘNÍKŮ

Dlouho očekávaná akce, na kterou bylo díky letošním dvěma turnusům potřeba velké množství příprav a práce, je za námi. Všichni domorodci, námořníci a piráti se domů vraceli zdraví a s úsměvem na tváři.

Prvního turnusu, který se odehrál v duchu ztroskotání na záhadném ostrově, se zúčastnilo 52 dětí, přičemž 37 dětí s postižením a konal se v období 26.7. - 2.8. 2014 v naší oblíbené základně v Loutí u Nové Rabyně. Malí trosečníci byli rozděleni, pod vedením zkušených vedoucích, instruktorů a asistentů, do pěti oddílů a v rámci pobytu společně hledali doposud nepoznaný ostrov a snažili se z ostrova zachránit. Novinkou byl Outdoor oddíl, který byl určen pro starší děti.

Tento oddíl měl samostatný program, zabývající se dovednostmi pro přežití jakékoliv katastrofy, ale také minimálně jednu část dne společnou s ostatními, aby nedocházelo k jejich separaci. Naučili se řešit vztahové problémy, základy zdravovědy, rozdělat oheň a uvařit si na kotlících večeři, ochránit si majetek, komunikovat, dělat si zásoby, získat potraviny, zahradničit, nejednou přespali pod širým nebem a v neposlední řadě se podrobili nočnímu výsadku. Program byl koncipován na velké množství různých her jak rychlostních, bojových tak i strategických. Pointou turnusu bylo nalodění, pod vedením kapitána Nema, který dětem nabídnul nalezení pokladu. Děti ulovili a vykuchali žraloka, ve kterém se skrývala zašifrovaná mapa, udávající směr, kde byl poklad ukryt. Při cestách po ostrově zažili Den hladu a lovili želví vejce, ostrovní ovoce a sbírali vodu do zásob, Den nového domova, kdy si stavěli chýše a lovili různá zvířata, která si nakonec ochočili. Jedné noci se museli vydat pro světlo - oheň. Dalším dnem byl Den nebezpečí, kdy bojovali s nemocemi a sháněli transfúzi. Když objevili místní domorodce, nastal pro trosečníky Den kultury, kde pro ně uspořádali Hlas Ostrova. Domorodci jim na oplátku připravili Trosečnickou pouť, kde se hrálo o spoustu krásných cen. Platit na atrakcích mohli za diamanty, které si sami nalovili v místní zátoce. Ke konci týdne se trosečníci snažili postavit vor, aby se dopravili na ostrov, kde se nacházel poklad. Děti také absolvovali výpravu do nedaleké vesnice Jablonná nad Vltavou, kde navštívili zámecké zahrady a místní cukrárnu. Díky Outdoor oddílu měli malí trosečníci možnost plavby na člunech napříč Slapskou přehradou. Aby děti ukázali své schopnosti a dovednosti, byli pro ně připraveny zkoušky. Po úspěšném složení získávali hodnosti, jako například: stavař, zeměpisec, sběrače, plavce a podobně. Všichni měli možnost projížďky na koních. Po splnění všech nelehkých úkolů pevnosti Boyard se děti zdárně dohledali ukrytého pokladu a tábor byl zakončen slavnostní diskotékou.

Po víkendu plném příprav a očekávání, v období od 4.8. do 11.8. 2014 začal druhý turnus, nesoucí název Dobrodružství námořníků. Zúčastnilo se jej 53 dětí, z nichž 38 dětí s postižením. Námořníci byli rozděleni do čtyř oddílů, přičemž pátý - Outdoor oddíl se honosil hodností piráti a jejich úkolem bylo vyhledat a získat sedm viteálů známých pirátů k osvobození lodě Černá perla. Skrz náročnější program a hry jich získali šest, což vůbec nevadilo, neboť šifru na viteálech vyluštili bravurně. Opět přespávali pod širákem a celý tým zvládnul náročnou stezku odvahy. Když námořníci, tak se vším všudy - Všechny děti podstoupili nelehkou plavbu skrz Slapskou přehradu na člunech, při kterém jim pomáhal Outdoor oddíl. Program byl opět sestaven na různorodost a pestrost her při plavbách po světě. Děti navštěvovaly různé zátoky - motýlů, ústřic, orchidejí a lidojedů, kde získávali zásoby na loď, stavěli akvadukty, zahradní domky, zbavovali lodě a posádku vodních švábů, obepluli různé instituce a získávali jejich povolení na další plavby, plnili námořnické zkoušky lodního kuchaře, lodního lékaře, člunaře, kadeta, kormidelníka a podobně, v dílnách vyráběli upomínkové dárky pro rodinné příslušníky a kamarády, podrobili se stezkou odvahy, měli možnost projížďky na koních a podobně. V tomto turnuse se odehrála talentová soutěž Paluba-dance, kde byl porotou, při těžkém rozhodování, vybrán nejlepší tanečník tábora. Při vylodění na pevninu jsme dětem připravili námořnické letní kino pod hvězdami. Naopak úkolem dětí bylo připravit si námořnickou pouť, kde sami provozovali různé atrakce jako například skořápky, věštírna, chůze po laně, salón krásy a vzájemně se navštěvovali a utrácely drahé kameny, které získali z prodeje za zvířata, které museli nejprve ulovit. Musíme uznat, že tuhle pouť jsme si užili všichni, včetně vedoucích. Při poslední plavbě děti získali mapu a vydali se hledat poklad, který všichni objevili. Završením tohoto tábora byl slavnostní táborák.

Oba turnusy nám počasí přálo, sluníčko převážně svítilo a bylo teplo. Děkujeme všem sponzorům za krásné dárky, ze kterých byli děti nadšené. Velký dík patří také všem vedoucím, asistentům a instruktorům za vytrvalost a ochotu, manželům Kepertovým, paní H. Kepertové starší za vstřícnost, kuchařům za výborné stravování a v neposlední řadě všem rodičům a rodinným příslušníkům, kteří dali dětem možnost tábor navštívit, protože vidět jejich usměvavé a spokojené tváře je k nezaplacení.

Ondra a Evík B.