První letní integrační tábor v Loutí "Z pohádky do pohádky"

Zobrazení: 971

Tábor se konal v období letních prázdnin. Trval 7 dní a zúčastnilo se ho 42 dětí a mladých lidí. Nadpoloviční většina byly děti se speciálními potřebami. Tábor sloužil především k upevňování vztahů mezi dětmi nemocnými a zdravými a zapojení všech dětí a mládeže do soutěží a her. Děti se musely naučit si pomáhat, spolupracovat a naslouchat jeden druhému, zdravé děti musely akceptovat handicapované a přijmout je takové, jaké jsou a naopak. Tábor přispíval k rozvoji osobnostních kvalit jednotlivců.

Na každý den byl připraven pestrý program plný pohádek, soutěží, her, zábavy a odpočinku. V rámci tábora jsme zavítali na zámek Konopiště, kde si děti mohly projít jeden prohlídkový okruh a poznat tak život na zámku. O děti se starala skupina pedagogů, asistentů a psycholog ze Základní školy praktické a speciální Lužiny a také nepedagogičtí pracovníci.